1400 och 1500 – talen – en liten storstad

Man vet att det fanns en romansk kyrka på platsen för S:t Pers kyrka (nuvarande Rödtornet).

Dateringen av kyrkan torde hamna på tidigt 1100-tal och den var med stor sannolikhet knuten till en storgård på platsen. Klostret invigdes 1384 och kom under 1400-talet att bli ett andligt och kulturellt centrum i det medeltida Sverige. Tusentals pilgrimer kom under årens lopp till Vadstena och detta krävde att platsen hade stadsrättigheter. Dessa erhöll man år 1400 och staden växte upp i klostrets skugga. Här fanns allehanda hantverkare – vilket man bl a kan avläsa i dagens gatunamn. I mitten av 1500-talet blev Vadstena åter scen för kunglig aktivitet. Gustav Vasa lät uppföra en borg som av hans söner förvandlades till ett ståtligt renässansslott. Slottet stod färdigt ca 1620 och under den här tiden byggde många adelsmän hus i staden för att kunna finnas i kungens närhet då det kallades till rådsmöten. Även många hantverkare med anknytning till slottsbygget slog sig ned i staden som måste ha fått en atmosfär av storstad och utland.