Om byggnaden

Museibyggnaden består av två delar: En äldre halva och en yngre halva.

Den äldre halvan är troligen uppförd under 1400-talet, dock senast vid 1500-talets början. Dess ursprungliga funktion är oklar. Tomten och stenhuset såldes på 1550-talet av Arvid Guldsmeds arvingar. Den yngre halvan, bestående av ett rum byggdes under 1800-talets förra hälft. Byggnaden har bl a fungerat som bank innan föreningen tog över lokalerna. Tomten har ett av de förnämsta lägena i det medeltida Vadstena: nära Rådhuset, vid stadens enda torg.