Om museet

Syftet med stadsmuseets utställning är att lyfta fram det vardagliga Vadstena. Arbetet påbörjades 2003 och utställningen vidareutvecklas fortfarande. Museet har varit inhyst i huset sedan 1946.

Ambitionen är att visa de vanliga människornas historia. De kraftfulla inrättningar som kloster, slott och hospital utgjorde har sina egna utställningar på andra håll i staden och får i här därför rollen av fonder mot vilka vardagslivet rörde sig.

Museet skall täcka historien från 1400-talet, men med det beskrivna perspektivet är det inte självklart att medeltiden är stadens ”viktigaste” period. Snarare är det så att ju längre tillbaka i tiden vi befinner oss, desto mindre vet vi om det vardagliga. I Vadstena finns många äldre miljöer bevarade och känslan av historiens närvaro gör att förutsättningarna för en stadshistorisk utställning är fina.