Om föreningen

Bakom stadsmuseet står Vadstena Museiförening, en ideell förening med sina rötter i 1920-talet. Tankar fanns då på en museiförening i Vadstena med inriktning på hantverkets historia och en museifond bildades för ändamålet. År 1934 bildades föreningen och sina första lokaler fick man i Udd Jönssons hus vid Rådhustorget, men år 1949 erbjöds man den nuvarande byggnaden, Dals härads banks gamla lokaler. För­eningen har idag drygt 40 medlemmar.

 

Bli medlem i föreningen! Medlemsskapet i föreningen kostar 100:- och inbetalning görs till Bankgiro 5692-4244