Välkommen till Vadstena stadsmuseum

Öppettider 2024

Dagligen 22 juni – 15 augusti kl. 13.00 – 16.00

VADSTENAORTENS MUSEI- OCH HEMBYGDSFÖRENING

Bakom stadsmuseet står Vadstena Museiförening, en ideell förening med sina rötter i 1920-talet. Tankar fanns då på en museiförening i Vadstena med inriktning på hantverkets historia och en museifond bildades för ändamålet.

År 1934 bildades föreningen och sina första lokaler fick man i Udd Jönssons hus vid Rådhustorget, men år 1949 erbjöds man den nuvarande byggnaden, Dals härads banks gamla lokaler. För­eningen har idag drygt 40 medlemmar.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.