Om museet

Syftet med stadsmuseet är att lyfta fram det vardagliga Vadstena. Arbetet påbörjades 2003 och utställningen vidareutvecklas fortfarande. Museet har varit inhyst i huset sedan 1946.